שתי שכבות, פורמולה משובחת בעליל.

Color Club Ulterior Motive - אופנה - לק - Color Club

Color Club Ulterior Motive - אופנה - לק - Color Club

Color Club Ulterior Motive - אופנה - לק - Color Club

Color Club Ulterior Motive - אופנה - לק - Color Club