1. Đeo phụ kiện leng keng


10 điều các cô nàng 30 nên tránh - Mẹo vặt - Thời trang nữ - Thời trang


2. Kẹp nơ trên tóc


10 điều các cô nàng 30 nên tránh - Mẹo vặt - Thời trang nữ - Thời trang


3. Mặc áo crop top


10 điều các cô nàng 30 nên tránh - Mẹo vặt - Thời trang nữ - Thời trang


4. Diện outfit hồng toàn tập


10 điều các cô nàng 30 nên tránh - Mẹo vặt - Thời trang nữ - Thời trang


5. Đeo ba-lô


10 điều các cô nàng 30 nên tránh - Mẹo vặt - Thời trang nữ - Thời trang


6. Quần da


10 điều các cô nàng 30 nên tránh - Mẹo vặt - Thời trang nữ - Thời trang


7. Quần sooc ngắn


10 điều các cô nàng 30 nên tránh - Mẹo vặt - Thời trang nữ - Thời trang


8. Message T-shirts


10 điều các cô nàng 30 nên tránh - Mẹo vặt - Thời trang nữ - Thời trang


9. Jeans lưng siêu thấp


10 điều các cô nàng 30 nên tránh - Mẹo vặt - Thời trang nữ - Thời trang


10. Các item thời trang 'Junior'


10 điều các cô nàng 30 nên tránh - Mẹo vặt - Thời trang nữ - Thời trang