20 mẫu son móng đẹp nhất dành cho mùa Xuân 2014 - Xuân 2014 - Sơn móng - Sản phẩm hot - Làm đẹp - Móng

Obsessive Compulsive Cosmetics Nail Lacquer in Vapid, $10.


20 mẫu son móng đẹp nhất dành cho mùa Xuân 2014 - Xuân 2014 - Sơn móng - Sản phẩm hot - Làm đẹp - Móng

Ciaté Paint Pots in Poppet, $15.


20 mẫu son móng đẹp nhất dành cho mùa Xuân 2014 - Xuân 2014 - Sơn móng - Sản phẩm hot - Làm đẹp - Móng

Dolce & Gabbana Nail Lacquer in Lilac, $25.


20 mẫu son móng đẹp nhất dành cho mùa Xuân 2014 - Xuân 2014 - Sơn móng - Sản phẩm hot - Làm đẹp - Móng

Zoya Nail Polish in Hudson, $9.


20 mẫu son móng đẹp nhất dành cho mùa Xuân 2014 - Xuân 2014 - Sơn móng - Sản phẩm hot - Làm đẹp - Móng

Dior Vernis in Porcelaine, $24.


20 mẫu son móng đẹp nhất dành cho mùa Xuân 2014 - Xuân 2014 - Sơn móng - Sản phẩm hot - Làm đẹp - Móng

Nails Inc. Nail Polish in Chelsea Physic Garden, $9.50.


20 mẫu son móng đẹp nhất dành cho mùa Xuân 2014 - Xuân 2014 - Sơn móng - Sản phẩm hot - Làm đẹp - Móng

Jin Soon in Poppy Blue, $18.


20 mẫu son móng đẹp nhất dành cho mùa Xuân 2014 - Xuân 2014 - Sơn móng - Sản phẩm hot - Làm đẹp - Móng

Julep Nail Color in Margaret, $14.


20 mẫu son móng đẹp nhất dành cho mùa Xuân 2014 - Xuân 2014 - Sơn móng - Sản phẩm hot - Làm đẹp - Móng

NARS Nail Polish in Wind Dancer, $19.


20 mẫu son móng đẹp nhất dành cho mùa Xuân 2014 - Xuân 2014 - Sơn móng - Sản phẩm hot - Làm đẹp - Móng

SpaRitual Nail Lacquer in Buoyant, $12.


20 mẫu son móng đẹp nhất dành cho mùa Xuân 2014 - Xuân 2014 - Sơn móng - Sản phẩm hot - Làm đẹp - Móng

Formula X in Alive, $10.50.


20 mẫu son móng đẹp nhất dành cho mùa Xuân 2014 - Xuân 2014 - Sơn móng - Sản phẩm hot - Làm đẹp - Móng

MAC Nail Lacquer in Saint Germain, $16.


20 mẫu son móng đẹp nhất dành cho mùa Xuân 2014 - Xuân 2014 - Sơn móng - Sản phẩm hot - Làm đẹp - Móng

Sally Hansen Triple Shine in Pixie Slicks, $4.99.


20 mẫu son móng đẹp nhất dành cho mùa Xuân 2014 - Xuân 2014 - Sơn móng - Sản phẩm hot - Làm đẹp - Móng

Treat Nail Lacquer in Blushing, $18.


20 mẫu son móng đẹp nhất dành cho mùa Xuân 2014 - Xuân 2014 - Sơn móng - Sản phẩm hot - Làm đẹp - Móng

Morgan Taylor Nail Lacquer in Mint Chocolate Chip, $8.50.


20 mẫu son móng đẹp nhất dành cho mùa Xuân 2014 - Xuân 2014 - Sơn móng - Sản phẩm hot - Làm đẹp - Móng

Sonia Kashuk Nail Colour in Breakfast at Tiffany's, $4.79.


20 mẫu son móng đẹp nhất dành cho mùa Xuân 2014 - Xuân 2014 - Sơn móng - Sản phẩm hot - Làm đẹp - Móng

Essie's latest shade for spring, Fashion Playground, $8.50.


20 mẫu son móng đẹp nhất dành cho mùa Xuân 2014 - Xuân 2014 - Sơn móng - Sản phẩm hot - Làm đẹp - Móng

Burberry Nail Polish in Pale Yellow, $21.


20 mẫu son móng đẹp nhất dành cho mùa Xuân 2014 - Xuân 2014 - Sơn móng - Sản phẩm hot - Làm đẹp - Móng

Deborah Lippmann in Build Me Up Buttercup, $18.


20 mẫu son móng đẹp nhất dành cho mùa Xuân 2014 - Xuân 2014 - Sơn móng - Sản phẩm hot - Làm đẹp - Móng

OPI Nail Lacquer in I Just Can't Cope-acabana, $9.