Cara Delevingne & Suki Waterhouse vai kề vai tại show thời trang Burberry ở Thượng Hải - Người mẫu - Thư viện ảnh - Hình ảnhCara Delevingne & Suki Waterhouse vai kề vai tại show thời trang Burberry ở Thượng Hải - Người mẫu - Thư viện ảnh - Hình ảnhCara Delevingne & Suki Waterhouse vai kề vai tại show thời trang Burberry ở Thượng Hải - Người mẫu - Thư viện ảnh - Hình ảnh