Chiến dịch quảng cáo bộ sưu tập xuân hè 2014 của Akris Punto - Akris Punto - Thời trang nữ - Bộ sưu tập - Xuân/Hè 2014Chiến dịch quảng cáo bộ sưu tập xuân hè 2014 của Akris Punto - Akris Punto - Thời trang nữ - Bộ sưu tập - Xuân/Hè 2014Chiến dịch quảng cáo bộ sưu tập xuân hè 2014 của Akris Punto - Akris Punto - Thời trang nữ - Bộ sưu tập - Xuân/Hè 2014Chiến dịch quảng cáo bộ sưu tập xuân hè 2014 của Akris Punto - Akris Punto - Thời trang nữ - Bộ sưu tập - Xuân/Hè 2014