Dạo phố cùng các bạn trẻ New York - thoi trang dao pho

Ngày 5-1
Dạo phố cùng các bạn trẻ New York - thoi trang dao pho

Ngày 4-1
Dạo phố cùng các bạn trẻ New York - thoi trang dao pho

Ngày 3-1
Dạo phố cùng các bạn trẻ New York - thoi trang dao pho

Ngày 30-12
Dạo phố cùng các bạn trẻ New York - thoi trang dao pho

Ngày 29-12
Dạo phố cùng các bạn trẻ New York - thoi trang dao pho

Ngày 28-12