David Beckham làm mẫu chính trong BST đồ bơi của H&M - H&M - David Beckham - Nội y - Thời trang - Thời trang nam - Bộ sưu tập - Nhà thiết kế - Xuân / Hè 2014 - Đồ bơi

 

David Beckham làm mẫu chính trong BST đồ bơi của H&M - H&M - David Beckham - Nội y - Thời trang - Thời trang nam - Bộ sưu tập - Nhà thiết kế - Xuân / Hè 2014 - Đồ bơi

 

David Beckham làm mẫu chính trong BST đồ bơi của H&M - H&M - David Beckham - Nội y - Thời trang - Thời trang nam - Bộ sưu tập - Nhà thiết kế - Xuân / Hè 2014 - Đồ bơi