Emily VanCamp diện đồ xanh ‘dịu mắt’ trên tạp chí Elle Canada tháng 4/2014 - Emily VanCamp - Elle Canada - Sao - Phong Cách Sao - Thời trang nữ - Tin Thời Trang


Emily VanCamp diện đồ xanh ‘dịu mắt’ trên tạp chí Elle Canada tháng 4/2014 - Emily VanCamp - Elle Canada - Sao - Phong Cách Sao - Thời trang nữ - Tin Thời Trang


Emily VanCamp diện đồ xanh ‘dịu mắt’ trên tạp chí Elle Canada tháng 4/2014 - Emily VanCamp - Elle Canada - Sao - Phong Cách Sao - Thời trang nữ - Tin Thời Trang


Emily VanCamp diện đồ xanh ‘dịu mắt’ trên tạp chí Elle Canada tháng 4/2014 - Emily VanCamp - Elle Canada - Sao - Phong Cách Sao - Thời trang nữ - Tin Thời Trang


Emily VanCamp diện đồ xanh ‘dịu mắt’ trên tạp chí Elle Canada tháng 4/2014 - Emily VanCamp - Elle Canada - Sao - Phong Cách Sao - Thời trang nữ - Tin Thời Trang