Essie chào mùa cưới 2014 bằng dòng sơn móng ngọt ngào - Essie - Sơn móng - Thời trang cưới - Mỹ phẩm

Nail Lacquer – $8.50
Essie Wedding Cube 4PC – New – $17.00