Khám phá BST make-up Hè 2014 BeYu Camouflair - Mỹ phẩm - Bộ sưu tập - Hình ảnh - BeYu - Hè 2014 - Make-upKhám phá BST make-up Hè 2014 BeYu Camouflair - Mỹ phẩm - Bộ sưu tập - Hình ảnh - BeYu - Hè 2014 - Make-up

Catwalk Star Eyeshadow – Limited Edition – €14.95


Khám phá BST make-up Hè 2014 BeYu Camouflair - Mỹ phẩm - Bộ sưu tập - Hình ảnh - BeYu - Hè 2014 - Make-up


Star Lipstick – Limited Edition – €8.95


Khám phá BST make-up Hè 2014 BeYu Camouflair - Mỹ phẩm - Bộ sưu tập - Hình ảnh - BeYu - Hè 2014 - Make-up

Soft Liner for Eyes and More – Limited Edition – €6.95
Maxi Volume Mascara Ultra Black – Limited Edition – €11.95Khám phá BST make-up Hè 2014 BeYu Camouflair - Mỹ phẩm - Bộ sưu tập - Hình ảnh - BeYu - Hè 2014 - Make-up

Long Lasting Nail Lacquer – Limited Edition – €5.95