Lãng mạn và ngọt ngào với hoa rơi trên tóc - Thời trang nữ - Thời trang - Phụ kiện - Cài tóc - Xu hướng

Mia Beauty, $10 / 4 chiếc

 

 

Lãng mạn và ngọt ngào với hoa rơi trên tóc - Thời trang nữ - Thời trang - Phụ kiện - Cài tóc - Xu hướng

Claire, $5,50 / chiếc

 

 

Lãng mạn và ngọt ngào với hoa rơi trên tóc - Thời trang nữ - Thời trang - Phụ kiện - Cài tóc - Xu hướng

Urban Outfitters, $18