Mắt kính thời trang nhất dành cho mùa hè 2014 - Mắt kính - Phụ kiện - Hè 2014

Prada51mm Round Sunglasses, $290.00
Mắt kính thời trang nhất dành cho mùa hè 2014 - Mắt kính - Phụ kiện - Hè 2014

Spitfire 53mm Metal Inlay Sunglasses , $38.00
Mắt kính thời trang nhất dành cho mùa hè 2014 - Mắt kính - Phụ kiện - Hè 2014

Lilly Pulitzer Finley 65mm Aviator Sunglasses, $98.00
Mắt kính thời trang nhất dành cho mùa hè 2014 - Mắt kính - Phụ kiện - Hè 2014

Bottega Veneta 50mm Cat Eye Sunglasses, $365.00
Mắt kính thời trang nhất dành cho mùa hè 2014 - Mắt kính - Phụ kiện - Hè 2014

Topshop ‘Mimi Revo’ Round Sunglasses, $24.00
Mắt kính thời trang nhất dành cho mùa hè 2014 - Mắt kính - Phụ kiện - Hè 2014

Topshop ‘Revo’ Velour Sunglasses, $36.00
Mắt kính thời trang nhất dành cho mùa hè 2014 - Mắt kính - Phụ kiện - Hè 2014

Ray-Ban ‘Clubmaster’ 51mm Sunglasses, $170.00
Mắt kính thời trang nhất dành cho mùa hè 2014 - Mắt kính - Phụ kiện - Hè 2014

CRAP Eyewear ‘Hanoi Weekend’ 46mm Sunglasses, $56.00
Mắt kính thời trang nhất dành cho mùa hè 2014 - Mắt kính - Phụ kiện - Hè 2014

Le Specs Craig and Karl x Le Specs ‘Houdini’ 45mm Sunglasses, $89.00
Mắt kính thời trang nhất dành cho mùa hè 2014 - Mắt kính - Phụ kiện - Hè 2014

Leith Butterfly Retro Sunglasses, $24.00
Mắt kính thời trang nhất dành cho mùa hè 2014 - Mắt kính - Phụ kiện - Hè 2014

Fantas Eyes ‘Cross My Heart’ 44mm Sunglasses, $22.00
Mắt kính thời trang nhất dành cho mùa hè 2014 - Mắt kính - Phụ kiện - Hè 2014

BP. Heart Shaped Sunglasses (Juniors), $12.00
Mắt kính thời trang nhất dành cho mùa hè 2014 - Mắt kính - Phụ kiện - Hè 2014

RAEN ‘Luci’ 49mm Polarized Sunglasses, $225.00
Mắt kính thời trang nhất dành cho mùa hè 2014 - Mắt kính - Phụ kiện - Hè 2014

Wildfox ‘Luna’ Sunglasses , $219.00
Mắt kính thời trang nhất dành cho mùa hè 2014 - Mắt kính - Phụ kiện - Hè 2014

Wildfox ‘Le Femme 2′ Cat Eye Sunglasses, $249.00