Marlies Dekkers trình làng BST nội y cá tính mang tên ‘Joan of Arc’ - Thời trang - Thời trang nữ - Marlies Dekkers - Nội y - Nhà thiết kếMarlies Dekkers trình làng BST nội y cá tính mang tên ‘Joan of Arc’ - Thời trang - Thời trang nữ - Marlies Dekkers - Nội y - Nhà thiết kếMarlies Dekkers trình làng BST nội y cá tính mang tên ‘Joan of Arc’ - Thời trang - Thời trang nữ - Marlies Dekkers - Nội y - Nhà thiết kế