Ngọt ngào sắc nail pastel cho bạn gái - Thời trang nữ - Xu hướng - Tư vấn - Xuân 2013 - Trang trí móng - Màu nail - Pastel

Julep, $14/chai - Butter London, $15 - Rococo, $16,5/chai
Ngọt ngào sắc nail pastel cho bạn gái - Thời trang nữ - Xu hướng - Tư vấn - Xuân 2013 - Trang trí móng - Màu nail - Pastel

Ginger + Liz, $12
Ngọt ngào sắc nail pastel cho bạn gái - Thời trang nữ - Xu hướng - Tư vấn - Xuân 2013 - Trang trí móng - Màu nail - Pastel

Dior Vernish, $24 - Priti NYC, $13,5 - Physicians Formula, $10,95 - Ginger + Liz, $12
Ngọt ngào sắc nail pastel cho bạn gái - Thời trang nữ - Xu hướng - Tư vấn - Xuân 2013 - Trang trí móng - Màu nail - Pastel

Sally Hansen, $7,99 - Urban Decay, $26 - Deborah Lippmann, $17 - Shewai Lacquer - Revlon, $8,99