Ngọt ngào sắc pastel - Thời trang nữ - Thời trang - Phụ kiện - Tư vấn - Túi xách - Giày dép - Pastel

H&M, $50

 

 

Ngọt ngào sắc pastel - Thời trang nữ - Thời trang - Phụ kiện - Tư vấn - Túi xách - Giày dép - Pastel

Blu Bijoux, $30

 

 

Ngọt ngào sắc pastel - Thời trang nữ - Thời trang - Phụ kiện - Tư vấn - Túi xách - Giày dép - Pastel

ASOS, $34

 

 

Ngọt ngào sắc pastel - Thời trang nữ - Thời trang - Phụ kiện - Tư vấn - Túi xách - Giày dép - Pastel

Nasty Gal, $38

 

 

Ngọt ngào sắc pastel - Thời trang nữ - Thời trang - Phụ kiện - Tư vấn - Túi xách - Giày dép - Pastel

ModCloth, $12

 

 

Ngọt ngào sắc pastel - Thời trang nữ - Thời trang - Phụ kiện - Tư vấn - Túi xách - Giày dép - Pastel

Forever 21, $25

 

 

Ngọt ngào sắc pastel - Thời trang nữ - Thời trang - Phụ kiện - Tư vấn - Túi xách - Giày dép - Pastel

Bella Ro, $44

 

 

Ngọt ngào sắc pastel - Thời trang nữ - Thời trang - Phụ kiện - Tư vấn - Túi xách - Giày dép - Pastel

Clutch!, $32

 

 

Ngọt ngào sắc pastel - Thời trang nữ - Thời trang - Phụ kiện - Tư vấn - Túi xách - Giày dép - Pastel

ModCloth, $35

 

 

Ngọt ngào sắc pastel - Thời trang nữ - Thời trang - Phụ kiện - Tư vấn - Túi xách - Giày dép - Pastel

Forever 21, $10

 

 

Ngọt ngào sắc pastel - Thời trang nữ - Thời trang - Phụ kiện - Tư vấn - Túi xách - Giày dép - Pastel

H&M, $40

 

 

Ngọt ngào sắc pastel - Thời trang nữ - Thời trang - Phụ kiện - Tư vấn - Túi xách - Giày dép - Pastel

Zara, $50

 

 

Ngọt ngào sắc pastel - Thời trang nữ - Thời trang - Phụ kiện - Tư vấn - Túi xách - Giày dép - Pastel

ModCloth, $30

 

 

Ngọt ngào sắc pastel - Thời trang nữ - Thời trang - Phụ kiện - Tư vấn - Túi xách - Giày dép - Pastel

Romwe, $40

 

 

Ngọt ngào sắc pastel - Thời trang nữ - Thời trang - Phụ kiện - Tư vấn - Túi xách - Giày dép - Pastel

ASOS, $41

 

 

Ngọt ngào sắc pastel - Thời trang nữ - Thời trang - Phụ kiện - Tư vấn - Túi xách - Giày dép - Pastel

 

DO and Be, $50

 

 

Ngọt ngào sắc pastel - Thời trang nữ - Thời trang - Phụ kiện - Tư vấn - Túi xách - Giày dép - Pastel

Topshop, $20

 

 

Ngọt ngào sắc pastel - Thời trang nữ - Thời trang - Phụ kiện - Tư vấn - Túi xách - Giày dép - Pastel

Bebe, $49