Những đôi hoa tai dạng chùm lấp lánh - Thời trang nữ - Tư vấn - Thời trang - Phụ kiện - Trang sức - Hoa tai

Rachel Zoe, $195

 

 

Những đôi hoa tai dạng chùm lấp lánh - Thời trang nữ - Tư vấn - Thời trang - Phụ kiện - Trang sức - Hoa tai

Eddie Borgo, $320

 

 

Những đôi hoa tai dạng chùm lấp lánh - Thời trang nữ - Tư vấn - Thời trang - Phụ kiện - Trang sức - Hoa tai

Henri Bendel, $128

 

 

Những đôi hoa tai dạng chùm lấp lánh - Thời trang nữ - Tư vấn - Thời trang - Phụ kiện - Trang sức - Hoa tai

Henri Bendel, $78

 

 

Những đôi hoa tai dạng chùm lấp lánh - Thời trang nữ - Tư vấn - Thời trang - Phụ kiện - Trang sức - Hoa tai

Babble Bar, $26