Những item thời trang mang sắc pastel siêu ngọt - Thời trang nữ - Phụ kiện - Xu hướng - Thời trang - Tư vấn - Túi xách - Trang sức - Giày dép - Pastel

Dannijo, $350

 

 

Những item thời trang mang sắc pastel siêu ngọt - Thời trang nữ - Phụ kiện - Xu hướng - Thời trang - Tư vấn - Túi xách - Trang sức - Giày dép - Pastel

Shourouk, $600

 

 

Những item thời trang mang sắc pastel siêu ngọt - Thời trang nữ - Phụ kiện - Xu hướng - Thời trang - Tư vấn - Túi xách - Trang sức - Giày dép - Pastel

Anton Heunis, $195

 

 

Những item thời trang mang sắc pastel siêu ngọt - Thời trang nữ - Phụ kiện - Xu hướng - Thời trang - Tư vấn - Túi xách - Trang sức - Giày dép - Pastel

Dannijo, $130

 

 

Những item thời trang mang sắc pastel siêu ngọt - Thời trang nữ - Phụ kiện - Xu hướng - Thời trang - Tư vấn - Túi xách - Trang sức - Giày dép - Pastel

Valentino, $945

 

 

Những item thời trang mang sắc pastel siêu ngọt - Thời trang nữ - Phụ kiện - Xu hướng - Thời trang - Tư vấn - Túi xách - Trang sức - Giày dép - Pastel

Valentino, $975

 

 

Những item thời trang mang sắc pastel siêu ngọt - Thời trang nữ - Phụ kiện - Xu hướng - Thời trang - Tư vấn - Túi xách - Trang sức - Giày dép - Pastel

Miu Miu, $495

 

 

Những item thời trang mang sắc pastel siêu ngọt - Thời trang nữ - Phụ kiện - Xu hướng - Thời trang - Tư vấn - Túi xách - Trang sức - Giày dép - Pastel

Proenza Schouler, $1.695

 

 

Những item thời trang mang sắc pastel siêu ngọt - Thời trang nữ - Phụ kiện - Xu hướng - Thời trang - Tư vấn - Túi xách - Trang sức - Giày dép - Pastel

H&M, $79

 

 

Những item thời trang mang sắc pastel siêu ngọt - Thời trang nữ - Phụ kiện - Xu hướng - Thời trang - Tư vấn - Túi xách - Trang sức - Giày dép - Pastel

Nina Ricci, $212

 

 

Những item thời trang mang sắc pastel siêu ngọt - Thời trang nữ - Phụ kiện - Xu hướng - Thời trang - Tư vấn - Túi xách - Trang sức - Giày dép - Pastel

Karen Walker, $341,57

 

 

Những item thời trang mang sắc pastel siêu ngọt - Thời trang nữ - Phụ kiện - Xu hướng - Thời trang - Tư vấn - Túi xách - Trang sức - Giày dép - Pastel

Karen Walker, $329