Những sắc nail đơn giản nhưng lại là Hot Trend - Thời trang nữ - Thời trang - Xu hướng - Trang trí móng - Sơn móng tay

Stronger, Deborah Lippmann

 

 

Những sắc nail đơn giản nhưng lại là Hot Trend - Thời trang nữ - Thời trang - Xu hướng - Trang trí móng - Sơn móng tay

Essie's Matte About You, Karen Gutierrez

 

 

Những sắc nail đơn giản nhưng lại là Hot Trend - Thời trang nữ - Thời trang - Xu hướng - Trang trí móng - Sơn móng tay

Polka White, Jin Soon Choi

 

 

Những sắc nail đơn giản nhưng lại là Hot Trend - Thời trang nữ - Thời trang - Xu hướng - Trang trí móng - Sơn móng tay

Roccoco Nail Apparel, Madeline Poole

 

 

Những sắc nail đơn giản nhưng lại là Hot Trend - Thời trang nữ - Thời trang - Xu hướng - Trang trí móng - Sơn móng tay

Glitter and Be Gay, Jessica Washick

 

 

Những sắc nail đơn giản nhưng lại là Hot Trend - Thời trang nữ - Thời trang - Xu hướng - Trang trí móng - Sơn móng tay

Dior Gel Coat, Jenna Hipp