Những tông màu hot trên từng ngón tay - Thời trang - Thời trang nữ - Xu hướng - Màu sơn móng

JIN Soon, $18

 

 

Những tông màu hot trên từng ngón tay - Thời trang - Thời trang nữ - Xu hướng - Màu sơn móng

Essie, $9

 

 

Những tông màu hot trên từng ngón tay - Thời trang - Thời trang nữ - Xu hướng - Màu sơn móng

NARS, $19

 

 

Những tông màu hot trên từng ngón tay - Thời trang - Thời trang nữ - Xu hướng - Màu sơn móng

Tom Ford, $32

 

 

Những tông màu hot trên từng ngón tay - Thời trang - Thời trang nữ - Xu hướng - Màu sơn móng

Yves Saint Laurent, $27

 

 

Những tông màu hot trên từng ngón tay - Thời trang - Thời trang nữ - Xu hướng - Màu sơn móng

Estee Lauder, $21

 

 

Những tông màu hot trên từng ngón tay - Thời trang - Thời trang nữ - Xu hướng - Màu sơn móng

Deborah Lippmann, $19

 

 

Những tông màu hot trên từng ngón tay - Thời trang - Thời trang nữ - Xu hướng - Màu sơn móng

Dior, $24