Nhanh tay sở hữu túi Chloe giảm giá - Thời trang nữ - Nhà thiết kế - Bộ sưu tập - Túi xách - Giảm giá - Chloe - SSENSE - Tin Thời Trang - Khuyến mãi

Chloe Burgundy, $1.100


Nhanh tay sở hữu túi Chloe giảm giá - Thời trang nữ - Nhà thiết kế - Bộ sưu tập - Túi xách - Giảm giá - Chloe - SSENSE - Tin Thời Trang - Khuyến mãi

Chloe Beige Paraty, $1.600


Nhanh tay sở hữu túi Chloe giảm giá - Thời trang nữ - Nhà thiết kế - Bộ sưu tập - Túi xách - Giảm giá - Chloe - SSENSE - Tin Thời Trang - Khuyến mãi

Chloe Butter, $636


Nhanh tay sở hữu túi Chloe giảm giá - Thời trang nữ - Nhà thiết kế - Bộ sưu tập - Túi xách - Giảm giá - Chloe - SSENSE - Tin Thời Trang - Khuyến mãi

Chloe Tote, $1.015


Nhanh tay sở hữu túi Chloe giảm giá - Thời trang nữ - Nhà thiết kế - Bộ sưu tập - Túi xách - Giảm giá - Chloe - SSENSE - Tin Thời Trang - Khuyến mãi

Chloe Duffle, $1.488


Nhanh tay sở hữu túi Chloe giảm giá - Thời trang nữ - Nhà thiết kế - Bộ sưu tập - Túi xách - Giảm giá - Chloe - SSENSE - Tin Thời Trang - Khuyến mãi

Chloe Ethel, $1.480