Phụ kiện ‘hot’ dành cho các cô dâu - Thời trang cưới - Phụ kiện - Sản phẩm hot - Tóc

Cài tóc pha lê Nina tại  Nordstrom /$225.00


Phụ kiện ‘hot’ dành cho các cô dâu - Thời trang cưới - Phụ kiện - Sản phẩm hot - Tóc

Debra Moreland Lady Lack Blusher tại BHLDN /$140.00Phụ kiện ‘hot’ dành cho các cô dâu - Thời trang cưới - Phụ kiện - Sản phẩm hot - Tóc

Khăn trùm tócTasha Ribbon tại Nordstrom /$198.00Phụ kiện ‘hot’ dành cho các cô dâu - Thời trang cưới - Phụ kiện - Sản phẩm hot - Tóc

Phụ kiện Twigs & Honey tại  BHLDN /$350.00


Phụ kiện ‘hot’ dành cho các cô dâu - Thời trang cưới - Phụ kiện - Sản phẩm hot - Tóc

Khăn trùm Belles New York “Lola" tại Nordstrom /$375.00


Phụ kiện ‘hot’ dành cho các cô dâu - Thời trang cưới - Phụ kiện - Sản phẩm hot - Tóc

Khăn trùm Debra Moreland tại BHLDN /$235.00


Phụ kiện ‘hot’ dành cho các cô dâu - Thời trang cưới - Phụ kiện - Sản phẩm hot - Tóc

Phụ kiện cài tóc Tasha Faux Pearl tại Nordstrom /$88.00