Phong cách & sang trọng cùng những chiếc nhẫn lấp lánh - Thời trang nữ - Phụ kiện - Thời trang - Tư vấn - Nhẫn

Fernando Jorge, $4.200
Phong cách & sang trọng cùng những chiếc nhẫn lấp lánh - Thời trang nữ - Phụ kiện - Thời trang - Tư vấn - Nhẫn

Tiffany & Co., $9.200 / chiếc
Phong cách & sang trọng cùng những chiếc nhẫn lấp lánh - Thời trang nữ - Phụ kiện - Thời trang - Tư vấn - Nhẫn

Ana Khouri, $8.900
Phong cách & sang trọng cùng những chiếc nhẫn lấp lánh - Thời trang nữ - Phụ kiện - Thời trang - Tư vấn - Nhẫn

Diane Kordas, $4.335
Phong cách & sang trọng cùng những chiếc nhẫn lấp lánh - Thời trang nữ - Phụ kiện - Thời trang - Tư vấn - Nhẫn

Delfina Delettrez, $1.400
Phong cách & sang trọng cùng những chiếc nhẫn lấp lánh - Thời trang nữ - Phụ kiện - Thời trang - Tư vấn - Nhẫn

Nikos Koulis, $1.946 & $2.347
Phong cách & sang trọng cùng những chiếc nhẫn lấp lánh - Thời trang nữ - Phụ kiện - Thời trang - Tư vấn - Nhẫn

Repossi
Phong cách & sang trọng cùng những chiếc nhẫn lấp lánh - Thời trang nữ - Phụ kiện - Thời trang - Tư vấn - Nhẫn

Van Cleef & Arpels, $32.600
Phong cách & sang trọng cùng những chiếc nhẫn lấp lánh - Thời trang nữ - Phụ kiện - Thời trang - Tư vấn - Nhẫn

Aron & Hirsch, $580 / chiếc
Phong cách & sang trọng cùng những chiếc nhẫn lấp lánh - Thời trang nữ - Phụ kiện - Thời trang - Tư vấn - Nhẫn

Deborah Pagani, $13.496