Phong cách thời trang dạo phố từ The Sartorialist - Tháng 9 - thoi trang dao pho

Trên phố... Đường thứ 15, New York


Phong cách thời trang dạo phố từ The Sartorialist - Tháng 9 - thoi trang dao pho

Trên phố... Đại lộ số 5, New York


Phong cách thời trang dạo phố từ The Sartorialist - Tháng 9 - thoi trang dao pho

Hậu trường show diễn Anna Wintour tại Derek Lam, New York


Phong cách thời trang dạo phố từ The Sartorialist - Tháng 9 - thoi trang dao pho

Trên phố... Holli và Natalie của Net-A-Porter, New York


Phong cách thời trang dạo phố từ The Sartorialist - Tháng 9 - thoi trang dao pho

Trên phố... Fran, New York


Phong cách thời trang dạo phố từ The Sartorialist - Tháng 9 - thoi trang dao pho

Trên phố... Carine, New York