Shopping: Cá tính cùng Jeans - Thời trang nữ - Thời trang - Xu hướng - Tư vấn - Jeans và denim

Mango, $39,99

 

 

Shopping: Cá tính cùng Jeans - Thời trang nữ - Thời trang - Xu hướng - Tư vấn - Jeans và denim

Reve Jeans, $37,99

 

 

Shopping: Cá tính cùng Jeans - Thời trang nữ - Thời trang - Xu hướng - Tư vấn - Jeans và denim

Forever 21, $8,8

 

 

Shopping: Cá tính cùng Jeans - Thời trang nữ - Thời trang - Xu hướng - Tư vấn - Jeans và denim

Mango, $49,99