Tóc cực xinh chỉ với phụ kiện nhỏ - Mẹo vặt - Tóc

 colorful Karina bobby pins 


Tóc cực xinh chỉ với phụ kiện nhỏ - Mẹo vặt - Tóc

pearl bobby pins 


Tóc cực xinh chỉ với phụ kiện nhỏ - Mẹo vặt - Tóc

 these decorative bobby pins on Etsy


Tóc cực xinh chỉ với phụ kiện nhỏ - Mẹo vặt - Tóc

pearl bobby pins 


Tóc cực xinh chỉ với phụ kiện nhỏ - Mẹo vặt - Tóc

It Girl Bobbis from Ban.do 


Tóc cực xinh chỉ với phụ kiện nhỏ - Mẹo vặt - Tóc 

Bumble and Bumble 


Tóc cực xinh chỉ với phụ kiện nhỏ - Mẹo vặt - Tóc

Tóc cực xinh chỉ với phụ kiện nhỏ - Mẹo vặt - Tóc

Gimme Basics bobby pins 


Tóc cực xinh chỉ với phụ kiện nhỏ - Mẹo vặt - Tóc


Tóc cực xinh chỉ với phụ kiện nhỏ - Mẹo vặt - Tóc