Vera Xane tung BST trang sức mang phong cách cổ điển, lãng mạn - Vera Xane - Thời trang nữ - Bộ sưu tập - Thời trang - Nhà thiết kế - Trang sức - Xuân / Hè 2014

 

 

 

Vera Xane tung BST trang sức mang phong cách cổ điển, lãng mạn - Vera Xane - Thời trang nữ - Bộ sưu tập - Thời trang - Nhà thiết kế - Trang sức - Xuân / Hè 2014

 

 

 

Vera Xane tung BST trang sức mang phong cách cổ điển, lãng mạn - Vera Xane - Thời trang nữ - Bộ sưu tập - Thời trang - Nhà thiết kế - Trang sức - Xuân / Hè 2014

 

 

 

Vera Xane tung BST trang sức mang phong cách cổ điển, lãng mạn - Vera Xane - Thời trang nữ - Bộ sưu tập - Thời trang - Nhà thiết kế - Trang sức - Xuân / Hè 2014

 

 

 

Vera Xane tung BST trang sức mang phong cách cổ điển, lãng mạn - Vera Xane - Thời trang nữ - Bộ sưu tập - Thời trang - Nhà thiết kế - Trang sức - Xuân / Hè 2014

 

 

 

Vera Xane tung BST trang sức mang phong cách cổ điển, lãng mạn - Vera Xane - Thời trang nữ - Bộ sưu tập - Thời trang - Nhà thiết kế - Trang sức - Xuân / Hè 2014

 

 

 

Vera Xane tung BST trang sức mang phong cách cổ điển, lãng mạn - Vera Xane - Thời trang nữ - Bộ sưu tập - Thời trang - Nhà thiết kế - Trang sức - Xuân / Hè 2014

 

 

 

Vera Xane tung BST trang sức mang phong cách cổ điển, lãng mạn - Vera Xane - Thời trang nữ - Bộ sưu tập - Thời trang - Nhà thiết kế - Trang sức - Xuân / Hè 2014

 

 

 

Vera Xane tung BST trang sức mang phong cách cổ điển, lãng mạn - Vera Xane - Thời trang nữ - Bộ sưu tập - Thời trang - Nhà thiết kế - Trang sức - Xuân / Hè 2014

 

 

 

Vera Xane tung BST trang sức mang phong cách cổ điển, lãng mạn - Vera Xane - Thời trang nữ - Bộ sưu tập - Thời trang - Nhà thiết kế - Trang sức - Xuân / Hè 2014

 

 

 

Vera Xane tung BST trang sức mang phong cách cổ điển, lãng mạn - Vera Xane - Thời trang nữ - Bộ sưu tập - Thời trang - Nhà thiết kế - Trang sức - Xuân / Hè 2014

 

 

 

Vera Xane tung BST trang sức mang phong cách cổ điển, lãng mạn - Vera Xane - Thời trang nữ - Bộ sưu tập - Thời trang - Nhà thiết kế - Trang sức - Xuân / Hè 2014

 

 

 

Vera Xane tung BST trang sức mang phong cách cổ điển, lãng mạn - Vera Xane - Thời trang nữ - Bộ sưu tập - Thời trang - Nhà thiết kế - Trang sức - Xuân / Hè 2014

 

 

 

Vera Xane tung BST trang sức mang phong cách cổ điển, lãng mạn - Vera Xane - Thời trang nữ - Bộ sưu tập - Thời trang - Nhà thiết kế - Trang sức - Xuân / Hè 2014