Xu hướng móng tay màu pastel - Pastel - Nước sơn móng - Xu hướng

$8, zoya.com; M.A.C, $16, maccosmetics.com;
China Glaze, $5.99, enailsupply.com; Essie, $8; nordstroms.com
Xu hướng móng tay màu pastel - Pastel - Nước sơn móng - Xu hướng

China Glaze, $5.99, enailsupply.com;Zoya, $8, zoya.com;
Ciaté, $15, ciate.co.uk; butter London, $15, nordstroms.com
Xu hướng móng tay màu pastel - Pastel - Nước sơn móng - Xu hướng

butter London, $15, nordstroms.com; Zoya, $8, zoya.com;
China Glaze, $5.99, enailsupply.com; Essie, $8, nordstroms.com;
Bobbi Brown, $18, bobbibrowncosmetics.com
Xu hướng móng tay màu pastel - Pastel - Nước sơn móng - Xu hướng

M.A.C, $16, maccosmetics.com; butter London, $14, nordstroms.com;
China Glaze, $5.00, enailsupply.com; Ciaté, $15, ciate.co.uk;
Ciaté, $15, ciate.co.uk; butter London, $15, nordstroms.com;
Xu hướng móng tay màu pastel - Pastel - Nước sơn móng - Xu hướng

Jin Soon, $18, spacenk.com; China Glaze, $5.99, enailsupply.com;
Ciaté, $15, ciate.com; butter London, $15, nordstroms.com;
Essie, $8, nordstroms.com
Xu hướng móng tay màu pastel - Pastel - Nước sơn móng - Xu hướng

butter London, $15, nordstroms.com;
Ciaté, $15, ciate.com; Zoya, $8, zoya.com; nails inc., $9.50, sephora.com