12 Chiếc Đầm Mát Mẻ Cho Ngày Ở Biển - Thời trang - Thời trang nữ - Đầm - Đi biển

$286, Revolve Clothing.12 Chiếc Đầm Mát Mẻ Cho Ngày Ở Biển - Thời trang - Thời trang nữ - Đầm - Đi biển

$60, Shopbop.12 Chiếc Đầm Mát Mẻ Cho Ngày Ở Biển - Thời trang - Thời trang nữ - Đầm - Đi biển

$88, Free People.12 Chiếc Đầm Mát Mẻ Cho Ngày Ở Biển - Thời trang - Thời trang nữ - Đầm - Đi biển

$109, Urban Outfitters.12 Chiếc Đầm Mát Mẻ Cho Ngày Ở Biển - Thời trang - Thời trang nữ - Đầm - Đi biển

 $24.95, H&M.12 Chiếc Đầm Mát Mẻ Cho Ngày Ở Biển - Thời trang - Thời trang nữ - Đầm - Đi biển

$290, SSense.12 Chiếc Đầm Mát Mẻ Cho Ngày Ở Biển - Thời trang - Thời trang nữ - Đầm - Đi biển

$498, Matches Fashion.12 Chiếc Đầm Mát Mẻ Cho Ngày Ở Biển - Thời trang - Thời trang nữ - Đầm - Đi biển

$168, Nasty Gal.12 Chiếc Đầm Mát Mẻ Cho Ngày Ở Biển - Thời trang - Thời trang nữ - Đầm - Đi biển

$59.99, J.Crew.12 Chiếc Đầm Mát Mẻ Cho Ngày Ở Biển - Thời trang - Thời trang nữ - Đầm - Đi biển

$150, Topshop.12 Chiếc Đầm Mát Mẻ Cho Ngày Ở Biển - Thời trang - Thời trang nữ - Đầm - Đi biển

$39.99, Zara.