David Auguscik & Gorgeous Body Tattos - Fashion - Men's Wear - Model - David Auguscik - TattoosDavid Auguscik & Gorgeous Body Tattos - Fashion - Men's Wear - Model - David Auguscik - Tattoos


David Auguscik & Gorgeous Body Tattos - Fashion - Men's Wear - Model - David Auguscik - Tattoos


David Auguscik & Gorgeous Body Tattos - Fashion - Men's Wear - Model - David Auguscik - Tattoos


David Auguscik & Gorgeous Body Tattos - Fashion - Men's Wear - Model - David Auguscik - Tattoos


David Auguscik & Gorgeous Body Tattos - Fashion - Men's Wear - Model - David Auguscik - Tattoos


David Auguscik & Gorgeous Body Tattos - Fashion - Men's Wear - Model - David Auguscik - Tattoos

Photo source: PUSH IT Magazine


David Auguscik & Gorgeous Body Tattos - Fashion - Men's Wear - Model - David Auguscik - Tattoos


David Auguscik & Gorgeous Body Tattos - Fashion - Men's Wear - Model - David Auguscik - Tattoos


David Auguscik & Gorgeous Body Tattos - Fashion - Men's Wear - Model - David Auguscik - Tattoos