Alias הוא בן למשפחת Alter Ego, קולקציה אביבית עם מוטיב מכוון של פיצול,  אשר כפי שתראו בימים הקרובים, הלקים בה נחלקים לשני סוגים - אביביים ופסטלים צמאי אור יום מחד, ומאידך גוונים השייכים לקטגוריה אחרת לגמרי, אשר טרם גיבשתי לה כותרת משביעת רצון (עזרו לי אתם בכך לקלקני קש!), אבל הלקים בה הם שימריים, כבדי נוכחות ועם צבעוניות שאיננה בשום פנים ואופן קייצית במובן המקובל.
שתי שכבות מספיקות כאן בעקרון ונותנות סגול חפרפר. שכבה שלישית (כמו בתמונות שלי) תעמיק את הסגלגלות. פורמולה משובחת. הלק נמרח בשכבות דקות כמו חמאה שרוככה היטב. הגדילו כדי להתרשם מהשימר הורדרד. 

Color Club Alias - אופנה - לק - Color Club

Color Club Alias - אופנה - לק - Color Club

Color Club Alias - אופנה - לק - Color Club

Color Club Alias - אופנה - לק - Color Club