Dior מציג:מראה סתיו חורף 2008-2009

המראה מבוסס על טרנד הגנדרנות שמקורו בזרם הדנדיזם המהווה גם השראה לאומנות העולמית.

'על המגונדרת לשאוף להיות מקסימה ללא הפסקה; עליה לחיות ולישון לפני מראה'

בודלר, My Heart Laid Bare