Kate Upton Sexy on GQ Italia August '12 - Women's Wear - Fashion - Model - GQ Italia - Magazines - Kate UptonKate Upton Sexy on GQ Italia August '12 - Women's Wear - Fashion - Model - GQ Italia - Magazines - Kate UptonKate Upton Sexy on GQ Italia August '12 - Women's Wear - Fashion - Model - GQ Italia - Magazines - Kate UptonKate Upton Sexy on GQ Italia August '12 - Women's Wear - Fashion - Model - GQ Italia - Magazines - Kate UptonKate Upton Sexy on GQ Italia August '12 - Women's Wear - Fashion - Model - GQ Italia - Magazines - Kate Upton