'True Colours' March Cover Story of Elle Vietnam Magazine - Jae Yi Shin - Wang Xiao - Sung Hee Kim - Elle Vietnam - Model - Fashion News'True Colours' March Cover Story of Elle Vietnam Magazine - Jae Yi Shin - Wang Xiao - Sung Hee Kim - Elle Vietnam - Model - Fashion News'True Colours' March Cover Story of Elle Vietnam Magazine - Jae Yi Shin - Wang Xiao - Sung Hee Kim - Elle Vietnam - Model - Fashion News'True Colours' March Cover Story of Elle Vietnam Magazine - Jae Yi Shin - Wang Xiao - Sung Hee Kim - Elle Vietnam - Model - Fashion News'True Colours' March Cover Story of Elle Vietnam Magazine - Jae Yi Shin - Wang Xiao - Sung Hee Kim - Elle Vietnam - Model - Fashion News'True Colours' March Cover Story of Elle Vietnam Magazine - Jae Yi Shin - Wang Xiao - Sung Hee Kim - Elle Vietnam - Model - Fashion News'True Colours' March Cover Story of Elle Vietnam Magazine - Jae Yi Shin - Wang Xiao - Sung Hee Kim - Elle Vietnam - Model - Fashion News'True Colours' March Cover Story of Elle Vietnam Magazine - Jae Yi Shin - Wang Xiao - Sung Hee Kim - Elle Vietnam - Model - Fashion News'True Colours' March Cover Story of Elle Vietnam Magazine - Jae Yi Shin - Wang Xiao - Sung Hee Kim - Elle Vietnam - Model - Fashion News