มีทั้งหมด 3 ไซส์ ได้แก่ Mini ขนาด W7.5 x H6.3 x D2.4″ สายยาว 46.9″ Small ขนาด W10.2 x H5.5 x D3.9″ Medium ขนาด W13 x H10.2 x D5.5″ สายยาว 39″


กระเป๋า Valentino Rockstud Trapeze Tote - Valentino Rockstud - แฟชั่น - แฟชั่นวัยรุ่น - เทรนด์แฟชั่น - แฟชั่นคุณผู้หญิง - กระเป๋า - คอลเลคชั่น - ดีไซเนอร์ - แฟชั่นผู้หญิง - เทรนด์ - เทรนด์ใหม่ - กระเป๋า Valantino

กระเป๋า Valentino Rockstud Trapeze Tote - Valentino Rockstud - แฟชั่น - แฟชั่นวัยรุ่น - เทรนด์แฟชั่น - แฟชั่นคุณผู้หญิง - กระเป๋า - คอลเลคชั่น - ดีไซเนอร์ - แฟชั่นผู้หญิง - เทรนด์ - เทรนด์ใหม่ - กระเป๋า Valantino

กระเป๋า Valentino Rockstud Trapeze Tote - Valentino Rockstud - แฟชั่น - แฟชั่นวัยรุ่น - เทรนด์แฟชั่น - แฟชั่นคุณผู้หญิง - กระเป๋า - คอลเลคชั่น - ดีไซเนอร์ - แฟชั่นผู้หญิง - เทรนด์ - เทรนด์ใหม่ - กระเป๋า Valantino

กระเป๋า Valentino Rockstud Trapeze Tote - Valentino Rockstud - แฟชั่น - แฟชั่นวัยรุ่น - เทรนด์แฟชั่น - แฟชั่นคุณผู้หญิง - กระเป๋า - คอลเลคชั่น - ดีไซเนอร์ - แฟชั่นผู้หญิง - เทรนด์ - เทรนด์ใหม่ - กระเป๋า Valantino

กระเป๋า Valentino Rockstud Trapeze Tote - Valentino Rockstud - แฟชั่น - แฟชั่นวัยรุ่น - เทรนด์แฟชั่น - แฟชั่นคุณผู้หญิง - กระเป๋า - คอลเลคชั่น - ดีไซเนอร์ - แฟชั่นผู้หญิง - เทรนด์ - เทรนด์ใหม่ - กระเป๋า Valantino

กระเป๋า Valentino Rockstud Trapeze Tote - Valentino Rockstud - แฟชั่น - แฟชั่นวัยรุ่น - เทรนด์แฟชั่น - แฟชั่นคุณผู้หญิง - กระเป๋า - คอลเลคชั่น - ดีไซเนอร์ - แฟชั่นผู้หญิง - เทรนด์ - เทรนด์ใหม่ - กระเป๋า Valantino

กระเป๋า Valentino Rockstud Trapeze Tote - Valentino Rockstud - แฟชั่น - แฟชั่นวัยรุ่น - เทรนด์แฟชั่น - แฟชั่นคุณผู้หญิง - กระเป๋า - คอลเลคชั่น - ดีไซเนอร์ - แฟชั่นผู้หญิง - เทรนด์ - เทรนด์ใหม่ - กระเป๋า Valantino

กระเป๋า Valentino Rockstud Trapeze Tote - Valentino Rockstud - แฟชั่น - แฟชั่นวัยรุ่น - เทรนด์แฟชั่น - แฟชั่นคุณผู้หญิง - กระเป๋า - คอลเลคชั่น - ดีไซเนอร์ - แฟชั่นผู้หญิง - เทรนด์ - เทรนด์ใหม่ - กระเป๋า Valantino