ชุดเจ้าสาวสายอินโนเซนต์  จาก Romona Keveza Spring 2017 - แฟชั่น - คอลเลคชั่น - แฟชั่นผู้หญิง - เทรนด์แฟชั่น - เทรนด์ใหม่ - ผู้หญิง - แฟชั่นแต่งงาน - Romona Keveza

ชุดเจ้าสาวสายอินโนเซนต์  จาก Romona Keveza Spring 2017 - แฟชั่น - คอลเลคชั่น - แฟชั่นผู้หญิง - เทรนด์แฟชั่น - เทรนด์ใหม่ - ผู้หญิง - แฟชั่นแต่งงาน - Romona Keveza

ชุดเจ้าสาวสายอินโนเซนต์  จาก Romona Keveza Spring 2017 - แฟชั่น - คอลเลคชั่น - แฟชั่นผู้หญิง - เทรนด์แฟชั่น - เทรนด์ใหม่ - ผู้หญิง - แฟชั่นแต่งงาน - Romona Keveza

ชุดเจ้าสาวสายอินโนเซนต์  จาก Romona Keveza Spring 2017 - แฟชั่น - คอลเลคชั่น - แฟชั่นผู้หญิง - เทรนด์แฟชั่น - เทรนด์ใหม่ - ผู้หญิง - แฟชั่นแต่งงาน - Romona Keveza


Credit : DONT Magazine