นาฬิกา J12 Moonphase มีทั้งรุ่นไวท์เซรามิกและแบล็กเซรามิก รวมทั้งรุ่นประดับเพชรกลมที่ขอบตัวเรือน รวมทั้งรุ่นพิเศษ ตัวเรือนไวท์โกล์ดและไทเทเนียกับเซรามิกประดับเพชรทรงบาแก็ตต์554 ซึ่งผลิตเพียง 12 เรือน หรือรุ่นประดับเพชร 696 เม็ดผลิตเพียง 5 เรือน

 

นาฬิกาบอกข้างขึ้นข้างแรม - แฟชั่น - เทรนด์ใหม่ - แฟชั่นคุณผู้หญิง - นาฬิกา - Accessories - ไอเดีย - อินเทรนด์ - เครื่องประดับ - เทรนด์แฟชั่น - สไตล์การแต่งตัว - เทรนด์ - คอลเลคชั่น - ผู้หญิง - chanel - watch - sexy - ผลิตภัณฑ์ - คอลเลกชั่น - คอลเลคชั่นล่าสุด - คอลเลคชั่นเก๋ - เก๋ๆ - สไตล์


นาฬิกาบอกข้างขึ้นข้างแรม - แฟชั่น - เทรนด์ใหม่ - แฟชั่นคุณผู้หญิง - นาฬิกา - Accessories - ไอเดีย - อินเทรนด์ - เครื่องประดับ - เทรนด์แฟชั่น - สไตล์การแต่งตัว - เทรนด์ - คอลเลคชั่น - ผู้หญิง - chanel - watch - sexy - ผลิตภัณฑ์ - คอลเลกชั่น - คอลเลคชั่นล่าสุด - คอลเลคชั่นเก๋ - เก๋ๆ - สไตล์


นาฬิกาบอกข้างขึ้นข้างแรม - แฟชั่น - เทรนด์ใหม่ - แฟชั่นคุณผู้หญิง - นาฬิกา - Accessories - ไอเดีย - อินเทรนด์ - เครื่องประดับ - เทรนด์แฟชั่น - สไตล์การแต่งตัว - เทรนด์ - คอลเลคชั่น - ผู้หญิง - chanel - watch - sexy - ผลิตภัณฑ์ - คอลเลกชั่น - คอลเลคชั่นล่าสุด - คอลเลคชั่นเก๋ - เก๋ๆ - สไตล์


นาฬิกาบอกข้างขึ้นข้างแรม - แฟชั่น - เทรนด์ใหม่ - แฟชั่นคุณผู้หญิง - นาฬิกา - Accessories - ไอเดีย - อินเทรนด์ - เครื่องประดับ - เทรนด์แฟชั่น - สไตล์การแต่งตัว - เทรนด์ - คอลเลคชั่น - ผู้หญิง - chanel - watch - sexy - ผลิตภัณฑ์ - คอลเลกชั่น - คอลเลคชั่นล่าสุด - คอลเลคชั่นเก๋ - เก๋ๆ - สไตล์


นาฬิกาบอกข้างขึ้นข้างแรม - แฟชั่น - เทรนด์ใหม่ - แฟชั่นคุณผู้หญิง - นาฬิกา - Accessories - ไอเดีย - อินเทรนด์ - เครื่องประดับ - เทรนด์แฟชั่น - สไตล์การแต่งตัว - เทรนด์ - คอลเลคชั่น - ผู้หญิง - chanel - watch - sexy - ผลิตภัณฑ์ - คอลเลกชั่น - คอลเลคชั่นล่าสุด - คอลเลคชั่นเก๋ - เก๋ๆ - สไตล์


นาฬิกาบอกข้างขึ้นข้างแรม - แฟชั่น - เทรนด์ใหม่ - แฟชั่นคุณผู้หญิง - นาฬิกา - Accessories - ไอเดีย - อินเทรนด์ - เครื่องประดับ - เทรนด์แฟชั่น - สไตล์การแต่งตัว - เทรนด์ - คอลเลคชั่น - ผู้หญิง - chanel - watch - sexy - ผลิตภัณฑ์ - คอลเลกชั่น - คอลเลคชั่นล่าสุด - คอลเลคชั่นเก๋ - เก๋ๆ - สไตล์