เว็บไซต์ BeautifulPeople.com ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นโดยจัดทำโพลในหัวข้อ สมาชิกราชวงศ์ต่างๆ ในโลกที่งดงามที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยมีจำนวนผู้ร่วมโหวตถึง 127,000 คน ในวันนี้เรานำ 10 อันดับเจ้าหญิงหรือพระราชินีมาฝาก


10 เจ้าหญิง ที่สวยที่สุดในโลก - Celeb Style - เจ้าหญิง

1.Princess Grace of Monaco


10 เจ้าหญิง ที่สวยที่สุดในโลก - Celeb Style - เจ้าหญิง

2.Queen Rania of Jordan


10 เจ้าหญิง ที่สวยที่สุดในโลก - Celeb Style - เจ้าหญิง

3.Princess Kate Middleton the Duchess of Cambridge


10 เจ้าหญิง ที่สวยที่สุดในโลก - Celeb Style - เจ้าหญิง

4.Princess Diana of Wales


10 เจ้าหญิง ที่สวยที่สุดในโลก - Celeb Style - เจ้าหญิง

5.Princess Charlotte of Monaco


10 เจ้าหญิง ที่สวยที่สุดในโลก - Celeb Style - เจ้าหญิง

6.Princess Gayatri Devi of India


10 เจ้าหญิง ที่สวยที่สุดในโลก - Celeb Style - เจ้าหญิง

7.Princess Madeline of Sweden


10 เจ้าหญิง ที่สวยที่สุดในโลก - Celeb Style - เจ้าหญิง

8.Crown Princess Mary of Denmark


10 เจ้าหญิง ที่สวยที่สุดในโลก - Celeb Style - เจ้าหญิง

9.Princess Margaret


10 เจ้าหญิง ที่สวยที่สุดในโลก - Celeb Style - เจ้าหญิง

10.Princess Masako of Japan
แหล่งที่มา : mthai