Angelina Jolie กับลุคที่หลายหลากของเธอตั้งแต่เข้าวงการ - แฟชั่น - แต่งหน้า - แฟชั่นคุณผู้หญิง - แฟชั่นดารา - เคล็ดลับ - เทรนด์ใหม่ - อินเทรนด์ - ความงาม - นางแบบ - ทรงผม - Celeb Style - แฟชั่นวัยรุ่น - กระเป๋า

กับลิปที่หนาใหญ่ราวกับถูกผึ้งต่อย กลายมาเก็นโลโก้ประจำตัวของเธอAngelina Jolie กับลุคที่หลายหลากของเธอตั้งแต่เข้าวงการ - แฟชั่น - แต่งหน้า - แฟชั่นคุณผู้หญิง - แฟชั่นดารา - เคล็ดลับ - เทรนด์ใหม่ - อินเทรนด์ - ความงาม - นางแบบ - ทรงผม - Celeb Style - แฟชั่นวัยรุ่น - กระเป๋า

ปี 1991


Angelina Jolie กับลุคที่หลายหลากของเธอตั้งแต่เข้าวงการ - แฟชั่น - แต่งหน้า - แฟชั่นคุณผู้หญิง - แฟชั่นดารา - เคล็ดลับ - เทรนด์ใหม่ - อินเทรนด์ - ความงาม - นางแบบ - ทรงผม - Celeb Style - แฟชั่นวัยรุ่น - กระเป๋า

1998


Angelina Jolie กับลุคที่หลายหลากของเธอตั้งแต่เข้าวงการ - แฟชั่น - แต่งหน้า - แฟชั่นคุณผู้หญิง - แฟชั่นดารา - เคล็ดลับ - เทรนด์ใหม่ - อินเทรนด์ - ความงาม - นางแบบ - ทรงผม - Celeb Style - แฟชั่นวัยรุ่น - กระเป๋า

1999


Angelina Jolie กับลุคที่หลายหลากของเธอตั้งแต่เข้าวงการ - แฟชั่น - แต่งหน้า - แฟชั่นคุณผู้หญิง - แฟชั่นดารา - เคล็ดลับ - เทรนด์ใหม่ - อินเทรนด์ - ความงาม - นางแบบ - ทรงผม - Celeb Style - แฟชั่นวัยรุ่น - กระเป๋า

2000


Angelina Jolie กับลุคที่หลายหลากของเธอตั้งแต่เข้าวงการ - แฟชั่น - แต่งหน้า - แฟชั่นคุณผู้หญิง - แฟชั่นดารา - เคล็ดลับ - เทรนด์ใหม่ - อินเทรนด์ - ความงาม - นางแบบ - ทรงผม - Celeb Style - แฟชั่นวัยรุ่น - กระเป๋า

2004


Angelina Jolie กับลุคที่หลายหลากของเธอตั้งแต่เข้าวงการ - แฟชั่น - แต่งหน้า - แฟชั่นคุณผู้หญิง - แฟชั่นดารา - เคล็ดลับ - เทรนด์ใหม่ - อินเทรนด์ - ความงาม - นางแบบ - ทรงผม - Celeb Style - แฟชั่นวัยรุ่น - กระเป๋า

2007


Angelina Jolie กับลุคที่หลายหลากของเธอตั้งแต่เข้าวงการ - แฟชั่น - แต่งหน้า - แฟชั่นคุณผู้หญิง - แฟชั่นดารา - เคล็ดลับ - เทรนด์ใหม่ - อินเทรนด์ - ความงาม - นางแบบ - ทรงผม - Celeb Style - แฟชั่นวัยรุ่น - กระเป๋า

2009


Angelina Jolie กับลุคที่หลายหลากของเธอตั้งแต่เข้าวงการ - แฟชั่น - แต่งหน้า - แฟชั่นคุณผู้หญิง - แฟชั่นดารา - เคล็ดลับ - เทรนด์ใหม่ - อินเทรนด์ - ความงาม - นางแบบ - ทรงผม - Celeb Style - แฟชั่นวัยรุ่น - กระเป๋า

2011Angelina Jolie กับลุคที่หลายหลากของเธอตั้งแต่เข้าวงการ - แฟชั่น - แต่งหน้า - แฟชั่นคุณผู้หญิง - แฟชั่นดารา - เคล็ดลับ - เทรนด์ใหม่ - อินเทรนด์ - ความงาม - นางแบบ - ทรงผม - Celeb Style - แฟชั่นวัยรุ่น - กระเป๋า

2013